ใบสมัครงานเพศ *


สถานะ *


สภาวะทางทหารที่อยู่ปัจจุบัน *


ด้านภาษา
ด้านคอมพิวเตอร์

ด้านการขับขี่
   

   

งานอดิเรก
สามารถไปทำงานต่างจังหวัด *
 

 
 

ทราบข่าวสมัครมาจาก *
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?
 

 

ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค
ข้อความที่อยากฝากถึงบริษัทฯ
เอกสารแนบเพิ่มเติม (ไฟล์ .jpg หรือ .pdf เท่านั้น) * อัพโหลดรูป กรุณาเลือกไฟล์ภาพ .jpg เท่านั้น (Size 150x180 pixel) *

ใบเกรดหรือใบจบการศึกษา *

เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองงาน ใบผ่านทหาร ผลงานที่เคยทำ เกียรติบัตร